Vietnam dealer of Advance gearboxes

Trong 19 tàu vỏ thép đóng theo Nghị định 67 tại Bình Định bị hư hỏng, Công ty Nam Triệu khẳng định sẽ sửa chữa, hạ thủy 12 tàu còn lại vào cuối tháng 9/2017. 12 tàu thuộc trách nhiệm sửa chữa của Công ty Nam Triệu được xác định có sự cố về máy tàu. Tổng cục Thủy sản đã yêu cầu Công ty Nam Triệu phải thay lại bằng toàn bộ máy hiệu Mitsubishi đảm bảo tiêu chuẩn.

Đối với 5 con tàu bị sự cố do Công ty Đại Nguyên Dương đóng, vỏ tàu bị gỉ sét nặng bởi tàu không được sơn kỹ. Sau khi bàn bạc, ngư dân đồng ý để Công ty Đại Nguyên Dương sửa chữa bằng cách sơn lại tàu. Ngư dân yêu cầu công ty sơn phải có kỹ thuật giám sát 24/24h và cơ quan đăng kiểm phải có mặt để theo dõi việc sửa chữa.

Theo: http://vtv.vn

loading_one
loading_two